ნიფურონი – ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ

ნიფურონი

მოქმედი ნივთიერება: ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა – ემულსიის კონცენტრატი

პროდუქციის სახელწოდება – ნიფურონი

პრეპარატული ფორმა- სუსპენზია კონცენტრატი

დანიშნულება – სარეველების აღმოცენების შემდგომი სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი

მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი სარეველას წინააღმდეგ.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
 

სიმინდი

ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი  

 

1.25-1.5

 

 

-(1)

 

აღიზიანებს კანს და თვალის ლორწოვან გარსს. შენახული უნდა იქნას ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე, სურსათის, სასმელი წყლისა და ცხოველთა საკვებსაგან იზოლირებულად. მუშაობისას გამოიყენება სპეც. ტანსაცმელი, ხელთათმანები, საიმედოდ დაიცვით თვალები და სახე.

პრეპარატის შენხვა: პეპარატი ინაახება მშრალ, ბნელ, დაკეტილ საწობში. შენახვის ტემპერატურაა -5˚C დან +35˚C, გაუხსნელი ქარხნული შეფუთვით.

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

მავნეა გადაყლაპვისას.

ტოქსიკურია თევზებისათვის.

პრეპარატისგან თავისუფალი ტარა უნდა განადგურდეს.

 

პირველადი დახმარება: პრეპარატის თვალში მოხვედრისას სასწრაფოდ ამოიბანეთ თვალები გამდინარე წყლით ან მარილიანი ხსნარით 15 წუთის განმავლობაში. კანზე მოხვედრისას გულმოდგინეთ დაიბანეთ საპნით და წყლის დიდი რაოდენობით. შესუნთქვისას გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. გადაყლაპვისას გამოირეხეთ პირი და დალიეთ დიდი რაოდენობით წყალი. ზემოაღნიშნული შემთხვევების დროს მიმართეთ ექიმს.

მკურნალობა სიმპტომურია, სპეციალური ანტიდოტი არ არსებობს.

2018-10-11T18:08:03+00:00