გლინი – გლიფოსატი 480 გ/ლ

გლინი

მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი 480 გ/ლ

პროდუქციის სახელწოდება – გლინი

პრეპარატურლი ფორმა : წყალხსნარი

რეგისტრაციის ნომერი -919

დანიშნულება: სისტემური მოქმედეის ჰერბიციდი ხეხილში, ვაზში, ციტრუსებში ერთწლიანი და მრავალსწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი ვეგეტირებული სარეველების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად.

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა

(ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ)

ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
ხეხილი

ვაზი

ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 2-4 -(1)
ხეხილი

ვაზი

მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 4-6 -(1)
მარცვლოვნები მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები 2-4 -(1)

 

პრეპარატის გამოყენებისას გაეცანით უსაფრთხოების და გამოყენების ინსტრუქციას. შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

მუშაობისას აკრძალულურია საკვების და სასმელის მიღება, თამბაქოს მოწევა.

შენახვა: პრეპარატი ინახება 3 წლის განმავლობაში შენახვის პირობების დაცვით. ინახება გრილ, მშრალ ადგილას.

ყველა ხსნარი უნდა დამზადდეს პლასტმასის, მინის ან მომინანქრებულ ჭურჭელში.

პრეპარატისგან თავისუფალი ტარა უნდა განადგურდეს.

პრეპარატის გამოყენებისას საჭიროა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება: სპეც. ტანსაცმელი, რეზინის ხელთათმანები, რესპირატორი, სათვალე. საიმედოდ დაიცვით თვალები და სახე. პრეპარატის ტანზე მოხვედრისას გაჭუჭყიანებული ადგილი უნდა დაიბანოთ წყლით. თვალში მოხვედრისას სასწრაფოდ მოიბანეთ დიდი რაოდენობის წყლით. გააყლაპვისას უნდა გამოიწვიოთ გულის რევადა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ექიმს. მუშაობის დამთავრების შემდეგ აუცილებელია ხელ-პირის დაბანა საპნით.

 

2018-10-11T16:51:34+00:00