დიმანკო – დიმეტომორფი + მანკოცები 90+600 გ/კგ

დიმანკო კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების უნიკალური ფუნგიციდი კარტოფილისა და პომიდვრის ფიტოფტოროზთან, კიტრის პერონოსპოროზთან, ვაზის ჭრაქთან საბრძოლველად.

მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი + მანკოცები  90+600 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა:   წდგ

 

დიმეტომორფი + მანკოცები  90+600 გ/კგ
კულტურა დაავადება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა

 

კარტოფილი ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი 20(2-3) 2-2.5
ვაზი ჭრაქი 40(3) 2
პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი) ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 40(3) 2
კიტრი (ღია გრუნტი) პერონოსპოროზი 15(3) 2
2018-10-11T14:59:05+00:00