ნიფურონი – ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ

ნიფურონი მოქმედი ნივთიერება: ნიკოსულფურონი 40 გ/ლ პრეპარატული ფორმა - ემულსიის კონცენტრატი პროდუქციის სახელწოდება - ნიფურონი პრეპარატული ფორმა- სუსპენზია კონცენტრატი დანიშნულება - სარეველების აღმოცენების შემდგომი სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ორლებნიანი სარეველას წინააღმდეგ.   კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)   სიმინდი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი [...]

By |2018-10-11T18:08:03+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ჰერბიციდი|0 Comments

ბარნელაცელი 70 – მეტრიბუზინი 700 გ/კგ

ბარნელაცელი 70 ჰერბიციდი მოქმედი ნივთიერება: მეტრიბუზინი 700 გ/კგ პრეპარატული ფორმა:წყალში დისპერსირებადი გრანულები. დანიშნულება: მაღალეფექტური სისტემური ჰერბიციდი ორლებნიანი და  მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ კარტოფილში, პომიდორსა და სოიოს ნათესებში. ჰერბიციდი მოქმედებს, როგორც ფოთლებიდან ისე ნიადაგიდან. ანადგურებს  უკვე ამოსულ და  მზარდ სარეველებს. სარეველების ადრეული განადგურება ხელს უწყობს  იმას, რომ  მხოლოდ კულტურა იღებს სასიცოცხლო ნივთიერებებს, წყალს, სინათლეს. იგი აღწევს სარეველას [...]

By |2018-10-11T17:59:58+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ჰერბიციდი|0 Comments

ზერო – 480 გ/ლ გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი

ზერო ჰერბიციდი მოქმედი ნივთიერება: 480 გ/ლ გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი;  360 გ/ლ გლიფოსატის მჟავა პრეპარატული ფორმა: წყალხსნარი. 1 ლ სისტემური მოქმედების არასელექციური ფართო სპექტრის ჰერბიციდი. იგი სრულიად ანადგურებს ერთწლიანი, მრავალწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველების მწვანე მასას, ღრმად აღწევს ფოთლებსა და ფესვებში. გამოიყენება ვენახში, ხეხილის ბაღებში, ციტრუსების ნარგავებში და სხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული სარეველების წინააღმდეგ.  ასევე [...]

By |2018-10-11T16:55:10+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ჰერბიციდი|0 Comments

გლინი – გლიფოსატი 480 გ/ლ

გლინი მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი 480 გ/ლ პროდუქციის სახელწოდება - გლინი პრეპარატურლი ფორმა : წყალხსნარი რეგისტრაციის ნომერი -919 დანიშნულება: სისტემური მოქმედეის ჰერბიციდი ხეხილში, ვაზში, ციტრუსებში ერთწლიანი და მრავალსწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი ვეგეტირებული სარეველების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად.   კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი სარეველა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ) ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) ხეხილი ვაზი ერთწლიანი მარცვლოვნები და [...]

By |2018-10-11T16:51:34+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ჰერბიციდი|0 Comments