ციმოზები – ციმოქსანილი 50 გ/კგ + მანკოცები 450 გ/კგ

სისტემური ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: ციმოქსანილი 50 გ/კგ + მანკოცები 450 გ/კგ პრეპარატული ფორმა - სველებადი ფხვნილი პროდუქციის სახელწოდება - ციმოზები დანიშნულება: ციმოზები წარმოადგენს სისტემურ-კონტაქტურ ფუნგიციდს დამცავი, სამკურნალო და ანტისპორათწარმომქმნელი მოქმედებით, ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა კალტურებში ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად.     კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ) ლოდინის პერიოდი [...]

By |2018-10-11T16:30:46+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

ფუნგიკინგი – პროპინები 700 გ/კგ

ფუნგიკინგი ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: პროპინები 700 გ/კგ პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი 1 კგ დანიშნულება:  მაღალეფექტური, კონტაქტური მოქმედების საბაზისო ფუნგიციდი, ვაშლის ქეცის, ვაზის ჭრაქის, კარტოფილის და პომიდორის ფიტოფტოროზის, ალტერნარიოზის, კიტრის ჭრაქის და სხვა კულტურების დაავადებათა საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური დამუშავების დროს. ფუნგიკინგს გააჩნია ლოკალური პროფილაქტიკური და  სამკურნალო თვისებები, ხანგრძლივი დაცვითი ეფექტი,  ამავე დროს იგი წარმოადგენს თუთიის , როგორც [...]

By |2018-10-11T15:52:17+00:00Οκτώβριος 11th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

პენკილერი – პენკონაზოლი 100 გ/ლ

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: პენკონაზოლი - 100 გ/ლ პრეპარატული ფორმა - ემულსიის კონცენტრატი დანიშნულება: გამოიყენება ვაზის, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილის, ბოსტნეული დეკორატიული კულტურების, კენკროვნების ნაცროვანი დაავადებებისგან დასაცავად. პრეპარატი თავსებადია სტანდარტულ ისექტიციდებთან, აკარიციდებთან და ფუნგიციდებთან პრეპარატის გამოყენებამდე გაეცანით უსაფრთხოებისა და გამოყნების ინსტრუქციას. პენკონაზოლი 100გ/ლ - პენკილერი კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, [...]

By |2018-10-11T14:46:35+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

მაქსიმო – მეტალაქსილი 40 გ/კგ + მანკოცები 640 გ/კგ

მაქსიმო ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: მეტალაქსილი 40 გ/კგ + მანკოცები 640 გ/კგ პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები 1 კგ დანიშნულება: კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების კომბინირებული ფუნგიციდი ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა ტექნიკური კულტურების ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად. პრეპარატი თავსებადია სტანდარტულ ინსექტიციდებთან, აკარიციდებთან და ფუნგიციდებთან. შეშხურებათა შორის ინტერვალი 10-14 დღე, კლიმატური პირობების მიხედვით.   პრეპარატის გამოყენებამდე გაეცანით მისი უსაფრთხო [...]

By |2018-10-11T14:50:40+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

სპრინტი 50 – მანკოცები 450 გ/კგ + ციმოქსანილი 50გ/კგ

სპრინტი 50 ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: მანკოცები 450 გ/კგ + ციმოქსანილი 50გ/კგ პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი დანიშნულება: კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების კომბინირებული ფუნგიციდი ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა ტექნიკური კულტურების ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად. ციმოზები წარმოადგენს სისტემურ-კონტაქტურ ფუნგიციდს დამცავი, სამკურნალო და ანტისპორათწარმომქმნელი მოქმედებით, ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა კალტურებში ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად. პრეპარატი თავსებადია სტანდარტულ ინსექტიციდებთან, აკარიციდებთან [...]

By |2018-10-11T14:53:52+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

მანკოში 80 – მანკოცები 800 გ/კგ

მანკოში 80 ფუნგიციდი მოქმედი ნივთიერება: მანკოცები 800 გ/კგ პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი. დანიშნულება: ვაზის, პომიდორის, კარტოფილის, კარტოფილის (სათესლე), ვაშლის, მსხალის, კიტრის სოკოვანი დაავადებებისაგან დასაცავად (ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნრიოზი, ჭრაქი, ქეცი, ანთრაქნოზი, რიზოქტონიოზი, პერონოსპოროზი). პრეპარატი გამოიყენება პროფილაქტიკურად და ავლენს დაუყოვნებლივ მოქმედებას. პრეპარატის გამოყენებამდე გაეცანით მისი უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქციასა და გამოყენების რეკომენდაციას შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე თავსებადია მცენარეთა [...]

By |2018-10-11T14:57:05+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments

დიმანკო – დიმეტომორფი + მანკოცები 90+600 გ/კგ

დიმანკო კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების უნიკალური ფუნგიციდი კარტოფილისა და პომიდვრის ფიტოფტოროზთან, კიტრის პერონოსპოროზთან, ვაზის ჭრაქთან საბრძოლველად. მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი + მანკოცები  90+600 გ/კგ პრეპარატული ფორმა:   წდგ   დიმეტომორფი + მანკოცები  90+600 გ/კგ კულტურა დაავადება ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა   კარტოფილი ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი 20(2-3) 2-2.5 ვაზი ჭრაქი 40(3) 2 პამიდორი (ღია და დახურული [...]

By |2018-10-11T14:59:05+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|ფუნგიციდი|0 Comments